Kandidati SDA Kalesija za Lokalne izbore 2016. godine

SDA Kalesija na predstojećim Lokalnim izborima učestvuje sa:
– Kandidatom za Načenika općine Kalesija,
– 31 kandidatom za Općinsko vijeće i
– 1 kandidatom iz reda nacionalnih manjina.

Kandidat SDA za Načelnika opčine Kalesija je IsmetMešič, dipl. ing. mašinstva.

Nosilac liste SDA za Općinsko vijeće Kalesija je:
1 SENAD (Esad) ŠMIGALOVIĆ
Ostali kandidati za Općinsko vijeće Kalesija su:
2 HASIBA KURTIĆ
3 ADNAN KAMERIĆ
4 SEJFO TRGOVČEVIĆ
5 DINA ŠMIGALOVIĆ
6 NERMIN MEŠIĆ
7 VAHDETA AVDIĆ
8 ASIM BRĐANOVIĆ
9 MELIHA BULJKIĆ
10 IBRAHIM MUSIĆ
11 AMELA PAŠČANINOVIĆ
12 HASAN RAMIĆ
13 MIRZETA ŠEHIĆ
14 MUNEVER KARAHODŽIĆ
15 ŠEMSUDIN ĆATIĆ
16 SABINA ZULIĆ
17 EKREM HUSEINOVIĆ
18 DENIZA IMAMOVIĆ
19 SAMIR HALILOVIĆ
20 SUHDIN ĐEDOVIĆ
21 SAMIRA HASANOVIĆ
22 MIRZET ALIĆ
23 ADMIRA RAMIĆ-SMAJIĆ
24 SUAD AVDIĆ
25 HIDAJET SAKIĆ
26 EDINA PAŠČANOVIĆ
27 MUHAMED HODŽIĆ
28 SAMIRA SULJKANOVIĆ
29 FAHRUDIN HAMZIĆ
30 IBRAHIM IMAMOVIĆ
31 ELVIRA OMEROVIĆ

Kandidat SDA za Općinsko vijeće Kalesija iz reda nacionalne manjine je:
1 ASIM PARS

Više o našim kandidatima možete vidjeti u rubrici IZBORI 2016.

Nacelnik01_SENAD_SMIGALOVIC

 

02_HASIBA_KURTIC

03_Adnan_kameric

 

04_SEJFO_TRGOVCEVIC

05_DINA_SMIGALOVIC

 

06_NERMIN_MESIC07_VAHDETA_AVDIC

08_ASIM_BRDANOVIC09_MELIHA_BULJKIC

10_IBRAHIM_MUSIC11_AMELA_PASCANINOVIC

12_HASAN_RAMIC13_MIRZETA_SEHIC

 

14_MUNEVER_KARAHODZIC

15_SEMSUDIN_CATIC

16_SABINA_ZULIC17_EKREM_HUSEINOVIC

18_DENIZA_IMAMOVIC

19_SAMIR_HALILOVIC

20_SUHDIN_DEDOVIC

21_SAMIRA_HASANOVIC

22_MIRZET_ALIC

23_aDMIRA_RAMIC_SMAJIC

24_SUAD_AVDIC25_HIDAJET_SAKIC

26_EDINA_PASCANOVIC27_MUHAMED_HODZIC

28_SAMIRA_sULJKANOVIC29_FAHRUDIN_HAMZIC

30_IBRAHIM_IMAMOVIC31_ELVIRA_OMEROVIC