SDA Kalesija: Zaustaviti nenamjensko trošenje novca građana i spriječiti dalji deficit u budžetu općine Kalesija

Povodom nastavka 33. redovne sjednice OV Kalesija, koja je prekinuta u subotu 26.09.2020. godine, pozivamo vijećnike da se makar na...