Odlazećem kalesijskom načelniku Džafiću smeta ministar Ramić koji je donio milone donacija u Kalesiju

Suočen sa sve izvjesnijim porazom na predstojećim izborima, odlazeći kalesijski načelnik Sead Džafić sve više gubi živce. Njegova agresivna medijska kampanja preko internet portala i gomile plaćenih botova odavno je izgubila svaki smisao, a kod građana Kalesije stvorila je kontraefekat. Kampanja zasnovana na trošenju budžetskog novca na kojekakve projekte pred same izbore, kako bi se kod građana stvorio utisak da načelnik nešto radi za njih, počela se urušavati pred stvarnim činjenicama o stanju budžeta i stepenu (ne)realizacije projekata od životnog značaja za građane općine Kalesija.
Da podsjetimo, na pres konferenciji SDA Kalesija 30. oktobra ove godine ministar Edin Ramić i premijer TK Denijal Tulumović govorili su o dosadašnjoj saradnji kantonalnih i federalnih nivoa vlasti sa načelnikom Džafićem u realizaciji zajedničkih projekata općine sa tim nivoima.
Premijer Vlade TK Denijal Tulumović je tom prilikom iznio zabrinjavajući podatak o nesposobnosti načelnika Džafića da organizuje rad općinskih službi na apliciranju projekata prema kantonalnoj vladi, tako da je općina Kalesija u prethodnoj godini povukla od kantonalne vlade najmanje sredstava od svih općina na TK.
Ministar Edin Ramić je tada iznio podatke o višemilionskim ulaganjima sa federalnog nivoa u kalesijsku općinu, ali je govorio i o tome da neki značajni projekti nisu završeni zato što općina Kalesija nije ispunila svoj dio obaveza. Džafića je izgleda najviše pogodilo to što je ministar Ramić jasno istakao da je dosadašnja podrška općini Kalesija bila u funkciji pomoći građanima općine Kalesija, kao lokalne zajednice koja je puno stradala u toku agresije, i da se ni u kom slučaju nije odnosila na ličnu podršku aktuelnom načelniku za predstojeće izbore. Kap koja je prelila čašu kod Džafića bile su iznesene činjenice da se u svim tim projektima daleko najveće učešće sa federalnog nivoa, a da je u javnosti predstavljeno da općinski načelnik finansira te projekte.
Uz druge činjenice koje su o radu načelnika Džafića građani Kalesije mogli čuti tokom kampanje, da navedemo samo neke: deficit općinskog budžeta, odsustvo bilo kakvih značajnijih investicija i projekata, odbijanje potencijalnih investitora koji nisu po načelnikovoj volji, nekompetentnost načelnika da vodi općinu i dr., sve su to stvari koje ukazuju da Džafić gubi povjerenje kod građana koji imalo razmišljaju o perspektivi dobrobiti općine i njenih građana.
Otuda ovako nervozne reakcije odlazećeg načelnika u saopštenju 10.11.2020.godine na internet stranici (www. kalesija.ba), koja pripada svim građanima općine Kalesija, a koju on zloupotrebljava u svojoj predizbornoj kampanji.