Izbori

MUJKANOVIĆ NERMIN

(Kikači, Kalesija)

Rođen 1985. godine. Magistar prava, 12 godina zaposlen u K.P. „Komunalac“ d.d. Kalesija od toga dvije godine kao direktor preduzeća. Predsjednik je Kadrovske komisije OO SDA Kalesija i učesnik raznih humanitarnih akcija. Oženjen i otac dvoje djece.  

VALJEVAC FAHZETA

Rođena 1973. godine u Zvorniku. Tokom posljednje agresije na BiH bila pripadnik Armije RBIH. Kćerka je nosioca zlatnog ljiljana i član stranke SDA od njenog osnivanja. Aktuelna je potpredsjednica Žena SDA TK. Udata i majka dvije kćerke.

DŽAFIĆ SEAD

Rođen 1953. godine u Donjim Raincima, Kalesija. Privatnim biznisom se bavi od 1988. godine a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je član Patriotske lige BiH. Danas je vlasnik privrednog društva UNIS TOK-a koje zapošljava preko 300 radnika. Aktuelni…

MEŠANOVIĆ MEMSUD

Rođen 1984. godine. Diplomirao na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Zaposlen u Federalnom zavodu MIO/PIO. Trener osbojkaške kadetske reprezentacije BIH i učesnik Balkanskih igara sa reprezentacijom. Učestvovao u radu, planiranju, testiranju i realizaciji i izradi više doktorskih disertacija Profesora…

ALIĆ FADIL

Rođen u Vlasenici 1985. godine. Nakon za-vršene srednje škole odlazi u Egipat i upisuje se na Filološki fakultet Islamskog Univerzite-ta El-Ezher u Kairu – Odsjek islamska kultura i civilizacija. Od 2009. godine profesor je u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Oženjen…

dr. IDRIZOVIĆ ENES

Rođen 1976. godine u Kalesiji. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Asistent je na nastavnom predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio 2012. godine. Uposlenik UKC Tuzla. U tri mandata biran u općinsko vijeće…

HASIBA KURTIĆ

KURTIĆ HASIBA Rođena 1973. godine. Zaposlena u MUP-u TK PU Kalesija. Izabrana u dva mandata za vijećnicu u OV Kalesija. Obavljala dužnost predsjednice kluba vijećnika u OV Kalesija. Aktuelna je zastupnica u Skupštini TK-a i predsjednica Općinske organizacija SDA Kalesija.…