Mjesni ogranci

1. Brda

2. Bulatovci

3. Dubnica

4. Gojčin

5. Hrasno Donje

6. Hrasno Gornje

7. Jajići

8. Jelovo Brdo

9. Kalesija Centar

10. Kalesija Gornja

11. Kikači

12. Lipovice

13. Mahmutovići

14. Memići

15. Meškovići

16. Miljanovci

17. Petrovice Gornje

18. Prnjavor

19. Rainci Donji

20. Rainci Gornji

21. Sarači

22. Seljublje

23. Tojšići

24. Vukovije Donje

25. Vukovije Gornje

26. Zates

27. Zukići